Poslednje vesti

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI (82 i 83)

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  - Odluka o odredjivanju poljoprivrednih i prehambenih proizvoda na koje se plaća posebna dažbina,

  - Odluka o iznosima minimalnih akciza na duvanske prerađevine od 01.08.2020. godine

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (81)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (80)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Tarife republičkih administrativnih taksi koje se primenjuju od 01.08.2020. godine koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI (78 i 79)

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  - Odluka o dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Co V2 zaraznom bolešću,

  - Informacija u vezi ažuriranih podataka za overu sertifikata o kretanju/poreklu robe shodno primeni sporazuma o slobodnoj trgovini

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (77)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Sprovođenje pojednostavljenog carinskog postupka pri izvozu robe koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI (74, 75 i 76)

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  - Podnošenje sertifikata EUR 1 sa digitalnim potpisom za vreme trajanja krize izazvane virusom COVID-19,

  - Polaganje obezbeđenja u tranzitnom postupku uključujući i priloge uz objašnjenja i

  - Prioritetni prelazak teretnih vozila sa voćem povrćem i mesom

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (73)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife od 02.07.2020. godine koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

Poslednji raspisi

Raspis 082 i 083

U rubrici RASPISI objavljene su Odluka o odredjivanju poljoprivrednih i prehambenih proizvoda na koje se plaća posebna dažbina i Odluka o iznosima minimalnih akciza na duvanske prerađevine od 01.08.2020. godine.

Opširnije

Raspis 081

U rubrici RASPISI objavljeno je Postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina.

Opširnije

Raspis 080

U rubrici RASPISI objavljeno je Tarife republičkih administrativnih taksi koje se primenjuju od 01.08.2020. godine.

Opširnije

Poslednji zapisnik

 • Zapisnik UO - sednica 106

  ZAPISNIK: Sa 106. sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 27.05.2020. godine u Beogradu, sa početkom u 14,30 časova.

  Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016