Poslednje vesti

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS: Digitalizovani sistem povracaja PDV putnicima - pliot projekat i Izmene i dopune Zakona o RAT i primena koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS: Izmena carinske deklaracije nakon puštanja robe na osnovu zahteva strankePostupak - sumnja u poreklo kod uvoza upotrebljavanih motornih vozila koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI PRAVILNIK

  U rubrici RASPISI objavljen je novi PRAVILNIK: Pravilnik o kontroli radioaktivnosti robe prilikom uvoza, izvoza i tranzita koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS: Ponovna procena izdatih odobrenja za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture i Primena poreskog oslobođenja pri uvozu investicionog zlata koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS: Izdavanje ATA karneta u Regionalnoj privrednoj komori Pančevo koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljeni su sledeći raspisi: Zahtev za povraćaj PDV izdat na dokumentu operatoraPonovna procena odobrenja za držanje carinskog skladišta i prostora za privremeni smeštajPostupak carinskog skladištenjaPrivremeni smeštaj robeIzmena carinske deklaracije nakon puštanja robe deklarantuPojednostavljeni carinski postupak na osnovu faktureOdsustvo odredaba u Carinskom zakonu o rasporedu prihoda koje možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljene su Izmene Zakona o PDV,Izmene I dopune Pravilnika o oslobodjenjima PDV, Šifre za poreska oslobodjenja i Informacija o kontroli spoljne trgovine dvostruke namene koje možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

Poslednji raspisi

Raspis 067 i 068

U rubrici RASPISI objavljene su Digitalizovani sistem povracaja PDV putnicima - pliot projekat i Izmene i dopune Zakona o RAT i primena.

Opširnije

Raspisi 065 i 066

Objavljeni su novi RASPISI uprave carina: Izmena carinske deklaracije nakon puštanja robe na osnovu zahteva stranke i Postupak - sumnja u poreklo kod uvoza upotrebljavanih motornih vozila

Opširnije

Novi pravilnik

U rubrici RASPISI objavljen je Pravilnik o kontroli radioaktivnosti robe prilikom uvoza, izvoza i tranzita

Opširnije

Poslednji zapisnik

 • Zapisnik UO - sednica 102

  ZAPISNIK: Sa 102. Sednice Upravnog odbora Naci onalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 26.09.2019. godine u Novom Sadu, u prostorijama kompanije “Panšped”, sa početkom u 15,30 časova.

  Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016